Kroužky

Děti přihlášené do Mateřské školy Didaktis rozvíjejí svou přirozenou zvídavost a touhu zkoušet nové věci v kroužcích, které se konají v odpoledních hodinách. V tomto školním roce jsme otevřeli dva kroužky – rukodělný a arte-dramatický.

Rukodělky

V rukodělném kroužku děti zkoušejí tvořit ze všeho možného i „nemožného“. Vyrábějí z rozličných materiálů: papíru, přírodnin, drátků. Již jednou použitý materiál recyklují a tvůrčím způsobem se do něj učí vkládat nový život. Seznamují se také s jehlou a nití. Vaří, pečou a vyrábějí nejrůznější dobroty. To vše s přihlédnutím k tomu, že vzniklý výrobek může potěšit nejen malé tvůrce samotné, ale i jejich blízké, může zkrášlit třídu školky, stejně jako prostředí domova našich dětí.

Arte hrátky

V kroužku Arte hrátek děti čeká kreativní dovádění s využitím artefiletiky, arteterapie a prvků dramatické výchovy.  Důležitý není ani tak výsledek tvoření jako samotný prožitek dětí při tvorbě. Používají výtvarný materiál, keramickou hlínu, i to, co jim nabízí prostředí kolem nich. Stejně dobře jako štětec jim poslouží i ruce a prsty. Někdy do tvorby zapojují celé tělo. Všechny své smysly nechávají otevřené tomu, co v procesu tvorby vzniká. Nejdůležitější je tak chuť zkusit něco nového. V říši fantazie a her je možné vše. Barvy, hudba a příběhy – to jsou průvodci dětí na této tajuplné cestě k lepšímu porozumění sobě samému i svým kamarádům.