Individuální přístup k dětem

  • Třídu v mateřské škole naplňujeme do počtu nejvýše 15 dětí, abychom byli schopni reagovat na jejich individuální potřeby.
  • Ze stejného důvodu zajišťujeme ve třídě po většinu dne přítomnost dvou učitelek současně.
  • Při příchodu nového dítěte se s rodiči domlouváme na společném postupu, abychom snížili riziko případného traumatu a aktivně mu předcházeli. Citlivě při tom využíváme zkušeností a odborných poznatků, shrnutých v našem adaptačním programu.
  • U nově přijatého dítěte se podrobně zajímáme o jeho záliby, potřeby, obavy a zvyky a v průběhu předškolního vzdělávání s těmito poznatky cíleně pracujeme. Po celou dobu docházky provádíme pedagogickou diagnostiku každého dítěte, abychom zajistili jeho zdravý a harmonický vývoj. Spolupracujeme přitom s rodiči, kterým nabízíme pravidelné individuální konzultace.
  • Průběžně spolupracujeme také s odborníky působícími v oblasti výchovy a vzdělávání a díky odborně podloženému přístupu dokážeme účinně pracovat i s dětmi, které jsou mimořádně nadané.
  • Šikovným dětem umožňujeme na základě individuálního posouzení účast ve výuce vybraných předmětů v 1. ročníku naší základní školy.