Denní režim

Denní režim v Mateřské škole Didaktis je sestaven tak, aby odpovídal tělesným i duševním potřebám dětí předškolního věku. Dbáme na dodržení přiměřených intervalů mezi jídlem, na pitný režim i na potřebu odpočinku a relaxace dětí. Současně se pružně přizpůsobujeme potřebám dětí a jsme otevření podnětům či připomínkám rodičů.

Den strávený dětmi v naší mateřské škole bývá zpravidla tvořen těmito aktivitami:

  7.00–8.30 Příchod dětí, volná hra dětí podle vlastního výběru
  8.30–9.30 Motivační příprava na zahájení dne, dopolední školička
  9.30–10.00 Svačina
  10.00–10.30 Anglický klubík
  10.30–11.45 Volná hra na školní zahradě
  11.45–12.15 Oběd
  12.15–12.30 Vyzvedávání dětí přihlášených na dopoledne
  12.30–14.30 Odpočinek, klidové aktivity
  14.30-15.00 Odpolední školička, příprava předškoláků
  15.00-15.30 Svačina
  15.30-17.00 Volná hra (za příznivého počasí na školní zahradě)

 

Každý týden pořádáme také školní výlety a další akce mimo budovu školy – denní režim v takových případech uzpůsobujeme aktuálním okolnostem.