Denní režim

Denní režim v Mateřské škole Didaktis je sestaven tak, aby odpovídal tělesným i duševním potřebám dětí předškolního věku. Dbáme na dodržení přiměřených intervalů mezi jídlem, na pitný režim i na potřebu odpočinku a relaxace dětí. Současně se pružně přizpůsobujeme potřebám dětí a jsme otevření podnětům či připomínkám rodičů.

Den strávený dětmi v naší mateřské škole bývá zpravidla tvořen těmito aktivitami: 

  7.00–8.30 Příchod dětí, volná hra dětí podle vlastního výběru
  8.30–9.15 Motivační příprava na zahájení dne, dopolední školička, zdravotní cvičení
  9.15–9.30 Svačina
  9.30–9.50 Anglický klubík
  10.00–12.00 Volná hra na školní zahradě
  12.00–12.30 Oběd
  12.30–12.45 Příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí přihlášených na dopoledne
  13.00–15.00 Odpočinek, klidové aktivity; předškolní příprava pro starší děti (od 13.30 do 14.00)
  15.00-15.15 Svačina
  15.15-17.00 Odpolední zájmové činnosti, podle počasí pobyt venku, rozcházení dětí


Každý týden pořádáme také školní výlety a další akce mimo budovu školy – denní režim v takových případech uzpůsobujeme aktuálním okolnostem.