Intenzivní komunikace v angličtině

  • Každý den se děti účastní anglického klubíku, ve kterém s nimi komunikujeme v angličtině a využíváme tak jejich schopnosti osvojovat si přirozeně a bez námahy cizí jazyk.
  • Děti se každý týden učí novým písničkám, básničkám a říkankám v angličtině.
  • Využíváme dalších situací, které děti každodenně prožívají, aby se naučily anglickým slovíčkům a frázím, jež mohou ve svém životě samy použít.
  • Podporujeme děti s různou jazykovou vybaveností v angličtině, aby se navzájem motivovaly, vedly a pomáhaly si.