Mateřská škola Didaktis

V česko-anglické Mateřské škole Didaktis pečujeme o individuální rozvoj dětí. Vytváříme otevřené a vstřícné prostředí, v němž může každé dítě objevovat své individuální potřeby a v souladu s nimi se komplexně rozvíjet.

  • Děti se u nás cítí dobře a chodí k nám rády. Čeká je atmosféra přijetí, díky níže se mohou bez obav emocionálně projevovat, experiomentovat, tvořit, hrát si, zpívat, tancovat a rozvíjet se.
  • Přímo v mateřské škole se děti účastní bohatého programu s různými typy aktivit, pravidelně organizujeme výlety za poznáním, kulturou i do přírody.
  • Naše mateřská škola je zaměřena na výuku anglického jazyka, v němž  probíhá část dopoledních aktivit. Jeden den v týdnu je vyčleněn na celodenní komunikaci v angličtině. Děti se tak učí nenásilnou formou porozumět mluvenému projevu v angličtině a posléze začínají samy anglicky konverzovat.
  • Ve skupině je nejvýše 15 dětí, kterým se individuálně věnují 2 učitelky. Speciální péči poskytujeme dětem v období adaptace, kdy si zvykají na nové prostředí, učitele a kolektiv vrstevníků.
  • Děti nacházejí v moderních, nadstandardně vybavených prostorách řadu podnětů, jež podporují jejich zdravý a harmonický rozvoj a připravují je na vstup do školy.
  • Úzce spolupracujeme se Základní školou Didaktis při přípravě předškoláků na vstup do školy. Děti, které úspěšně projdou talentovými zkouškami, mohou plynule přejít z naší mateřské školy do Základní školy Didaktis, s níž sdílíme společné přístupy k výchově a vzdělávání.


Rádi si s Vámi domluvíme osobní setkání a budeme se věnovat Vašim dotazům - kontaktujte nás!