Užitečné odkazy k problematice nadaných dětí


http://talentovani.cz

Informační portál provozovaný Národním institutem pro další vzdělávání. Naleznete zde informace o Síti podpory nadání, pozvánky na akce pro nadané děti (zejména z oblasti přírodních věd) a starší čísla odborného časopisu Svět nadání.

www.talent-nadani.cz
Webové stránky Společnosti pro talent a nadání, člena mezinárodní společnosti European Council for High Ability (ECHA). Obsahují informace o nadání a o problémech, jimž musejí nadané děti čelit, dále např. tipy na odbornou literaturu.

www.mensa.cz
Webové stránky určené nadaným dětem, jejich učitelům a rodičům, jehož zřizovatelem je Mensa ČR, organizace sdružující nadprůměrně inteligentní lidi. Lze zde najít informace o akcích a soutěžích pro nadané děti, články a informace o specifikách i potížích nadaných dětí či kontakty na školy a školky spolupracující s Mensou.

www.nadanedeti.cz
Stránky provozované Centrem rozvoje nadaných dětí – sdružením výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. Získáte zde informace o nadání a především o diagnostice profilu intelektových schopností dětí.

www.centrumnadani.cz
Webové stránky pražské obecně prospěšné společnosti Centrum nadání, která nabízí diagnostiku žáků, pomáhá při výběru žáků do speciálních tříd i při sestavování vzdělávacích programů pro nadané žáky, organizuje pro děti a mládež volnočasové a pobytové aktivity.

www.chytredeti.cz 
Webové stránky provozované Centrem nadání Cesta k úspěchu, které nabízí mj. individuální poradenskou péči v oblasti podpory a rozvoje nadání, pomoc týkající se výchovy a vzdělávání nadaných. Naleznete zde základní fakta o nadání a charakteristiku nadaných dětí.

www.nadanedite.cz 
Portál zaměřený na rozvoj nadání a talentu dětí i na jejich celkový rozvoj. Najdete zde řadu článků o nadání, výchově a rozvíjení potenciálu dětí, recenze knih věnovaných této problematice a pozvánky na odborné semináře.

http://bioskop.muni.cz 
Stránky vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity Bioskop, které nabízí výukové programy pro tři věkové kategorie, v nichž dětem zábavnou formou přiblíží svět vědy. Doplňuje tak výuku na školách a umožňuje rozvoj talentovaným dětem.