Jak poznám, že mé dítě je nadané?

Nadání dítěte diagnostikuje v českém vzdělávacím systému síť pedagogicko-psychologických poraden. Poradna na základě vyšetření dítěte sestavuje písemnou zprávu, určenou zákonným zástupcům dítěte, a písemné doporučení pro školu, v níž se dítě vzdělává. Zpráva i doporučení nabízejí rodičům i učitelům řadu tipů, jak podpořit rozvoj nadaného dítěte.

Pokud se Vaše dítě projevuje způsobem, který je popsán níže, je možné, že máte nadané dítě. V takovém případě Vám doporučujeme, abyste zvážili návštěvu odborníka.


Některé ze znaků rozumově nadaného dítěte
:

 • Je zvídavé.
 • Má výbornou paměť.
 • Vyznačuje se širokou slovní zásobou.
 • Je předčasným nebo vášnivým čtenářem.
 • Zajímá se o témata, která nejsou pro jeho věk zcela obvyklá.
 • Intenzivně komunikuje a sdílí své nadšení o odborná témata.
 • Klade složité otázky a pátrá po odpovědích.
 • Projevuje se překvapivými logickými závěry, schopností analyzovat a nalézat vztahy, myslet v abstraktních souvislostech.
 • Nerado se podřizuje autoritám a příkazům.
 • V kolektivu se vyznačuje silnou potřebou spravedlnosti a dodržování dohodnutých pravidel.
 • Odbývá nebo zcela odmítá jednoduché, zejména drilové úkoly.