Aktuality

Škola v přírodě jako adapťák pro prvňáčky? Jasně!12.10.2022

Již tradičně jsme jako jednu z prvních akcí školního roku uspořádali školu v přírodě. Termín koncem září, či začátkem října, který jsme poprvé použili v důsledku koronavirových opatření, se ukázal jako velice vhodný. Funguje nám totiž jako urychlovač adaptace prvňáčků, nebo chcete-li, zkracovač adaptačního období, nebo taky stmelovač a teambuilder.

Vyrazili jsme tentokrát s žáky první a druhé třídy do krásné beskydské přírody, do Velkých Karlovic, na hotel Kyčerka. Program nám zajistila naše kolegyně Tereza, která je v současné době na mateřské dovolené. V počtu 54 odvážných dětí a 6 odhodlaných žen jsme plnili úkoly, jejichž spojovacím motivačním prvkem byla záchrana zvířátek a budování ZOO. Kromě toho jsme podnikli jeden celodenní výlet, a také jsme se učili. No, dá se říci, že jsme se vlastně učili pořád. Kromě čtení, psaní, počítání a nových věcí o zvířatech to byly hlavně dovednosti jako - postarej se o sebe a své věci,  domluv se s kamarády na pokoji, vydrž týden mimo domov, jez, co se ti nabízí apod.A všechny tyto náročné výzvy jsme zvládli. Někteří se už teď těší na další školu v přírodě.

Zpět na přehled aktualit