Aktuality

Mizící ptáci12.5.2022

V několika třídách proběhl program Zvířata v ohrožení vedený odborníkem ze ZOO Brno. Zvířata jsou téma, které děti zaujme vždycky a víme, že o nich mají opravdu mnoho znalostí. Program, cílený především na ptactvo u nás, nám pomohl tyto vědomosti propojit a uspořádat, ale dozvěděli jsme se i mnoho nového. Mimo jiné jsme porozuměli výrazům ekosystém, biotop, migrační tok, repatriace, adaptabilita, genetická diverzita a další. Některé živočichy považujeme za tak běžné, že si ani neuvědomíme, že z přírody pomalu mizí a stávají se ohroženými. 

Zpět na přehled aktualit