Aktuality

Účast Didaktisu v logické olympiádě 202025.11.2020

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Trocha statistiky: 

  • 12 509 řešitelů z celé ČR 
  • z toho 2 066 jich bylo z Jihomoravského kraje 
  • z toho 33 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu 
  • z toho 24 jich bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola 
  • 1 mezi 5% nejlepších řešitelů základního kola 

Zpět na přehled aktualit