Aktuality

V září proběhla konference o rozvoji nadání KORONA 201729.9.2017

Jednalo se o první tematicky zaměřenou konferenci, věnovanou problematice intelektového nadání. Byla zacílena k tématu identifikace, rozpoznávání rozumově nadaných dětí. Toto téma je velmi důležité a zásadní; správné rozpoznání potenciálu a schopností je prvním podstatným krokem při práci s každým nadaným žákem.

Na konferenci vystoupilo mnoho odborníků od nás i ze zahraničí, různých specializací a zaměření, kteří se ze svých úhlů pohledu vyhledávání nadaných žáků věnovali. Jsme velmi rádi, že i naše škola byla přizvána k aktivní účasti na konferenci. Měli jsme možnost účastníky blíže seznámit s naší strategií vyhledávání a následnou péčí o nadané děti na ZŠ a MŠ Didaktis.      

http://www.koronabrno.cz/korona-2017-o-konferenci

Zpět na přehled aktualit